42 298-71-73 info@profitpc.pl

Pobieramy program z linku po prawej stronie, uruchamiamy go albo zapisujemy i następnie uruchamiamy.

 

Potwierdzamy klikając “Uruchom”

 

Program uruchamia się ok 10-30s kilkukrotnie pokazując pasek postępu

 

Po uruchomieniu wygeneruje się nr ID i hasło do połączenia, które podajemy serwisantowi

 

Program Remote Assistant 365  jest rozwiązaniem świadczenia zdalnej pomocy poprzez Internet.
System powstał na bazie projektu UltraVNC, jednak w przeciwieństwie do swojego pierwowzoru został przebudowany pod kątem zastosowania w środowiskach w których bezpieczeństwo jest kwestią priorytetową.

Remote Assistant 365 działa w oparciu o silnik VNC uruchamiany na docelowym komputerze , tunel zestawiany z serwerem pośredniczącym i klientem VNC nawiązującym połączenie do tak ustanowionej  sesji.

Wszystkie połączenia są szyfrowane i mają kierunek wychodzący.Każdej sesji przypisywane jest jednorazowe hasło i numer ID połączenia

Domyślnie program uruchamia się jako OneClick , a więc nie instaluje się w systemie.