42 298-71-73 info@profitpc.pl

Kody dźwiękowe BIOS-u

Czasami zdarza się że komputer nie włącza się a słychać jedynie piski …
oznacza to najczęściej poważną awarie komputera, aczkolwiek niekoniecznie.
Na pytanie dlaczego komputer piszczy i co oznaczają dane sygnały dźwiękowe znajdziecie odpowiedź poniżej.

BIOS AWARD i PHOENIX AWARD

1 krótki – wszystko w porządku.

1 długi – błąd pamięci

1 długi, 2 krótkie – błąd parzystości RAM

1 długi 2 krótkie – błąd karty graficznej

1 długi 3 krótkie – błąd pamięci karty graficznej lub jej brak

Powtarzający – błąd pamięci RAM

Zmienny niski i wysoki – błąd procesora

Podczas pracy komputera – przegrzanie procesora

BIOS AMI

1 krótki – błąd odświeżania pamięci RAM

2 krótkie – błąd parzystości pamięci RAM

3 krótkie – błąd w pierwszych 64KB pamięci RAM

4 krótkie – błąd zegara systemowego lub pierwszego wtyku pamięci

5 krótkich – błąd procesora

6 krótkich – błąd kontrolera klawiatury

7 krótkich – błąd trybu wirtualnego procesora

8 krótkich – błąd I/O pamięci karty graficznej

9 krótkich – błąd sumy kontrolnej BIOS-u

10 krótkich – błąd rejestru I/O pamięci CMOS

11 krótkich – błąd pamięci cache L2 procesora

1 długi, 2 krótkie – błąd karty graficznej

1 długi 3 krótkie – błąd pamięci RAM

1 długi 8 krótkie – problemy związane z wyświetlaniem obrazu przez kartę graficzną

Ciągły dźwięk – brak pamięci RAM lub karty graficznej

BIOS PHOENIX (słowo wytłumaczenia np.: 1-2-1 oznacza że wystąpił jeden sygnał później była pauza kolejno dwa sygnały, znowu pauza i jeden dźwięk)

1-1-2 – błąd procesora lub gdy niski ton błąd płyty głównej

1-1-3/4-2-2 – błąd pamięci CMOS

1-1-4 – błąd parzystości pamięci RAM

1-2-1 – błąd zegara systemowego

1-2-2 – błąd kontrolera DMA

1-2-3 – błąd kontrolera DMA

1-3-1 – błąd dotyczący odświeżania pamięci RAM

1-3-2 – błąd testu pamięci RA

1-3-3 – błąd pierwszego wtyku pamięci RAM

1-3-4 – błąd parzystości pamięci RAM w pierwszych 64 KB

1-4-1 – błąd lini adresowej pamięci

1-4-2 – błąd parzystości pamięci RAM

1-4-3/1-4-4 – błąd magistrali EISA

2-x-x – błąd pamięci RAM

3-1-1 – błąd kontrolera DMA (Slave)

3-1-2 – błąd kontrolera DMA (Master)

3-1-3 – błąd kontrolera przerwań (Master)

3-1-4 – błąd kontrolera przerwań (Slave)

3-2-4 – błąd kontrolera klawiatury

3-3-1 – wyczerpała się bateria CMOS

3-3-2 – błąd pamięci CMOS

3-3-4 – błąd karty graficznej

3-4-1 – błąd karty graficznej

4-2-1 – błąd zegara systemowego

4-2-3 – brak połączenia z klawiaturą

4-2-4 – przerwany test procesora

4-3-1 – błąd podczas testu pamięci RAM

4-3-3- błąd zegara systemowego

4-3-4 – błąd zegara czasu rzeczywistego

4-4-1 – błąd portu szeregowego

4-4-2 – błąd portu równoległego

4-4-3 – błąd procesora

Komunikaty tekstowe błędów w BIOS-ie
Komunikaty tekstowe BIOS-u oznaczają przeważnie jakąś drobną awarie nie tak jak w przypadku sygnałów dźwiękowych,
przygotowałem krótkie opracowanie wyjaśniające co te komunikaty oznaczają.

A20 Error/Primary Input Device Not Found/Keyboard Error/Keyboard error or no keyboard present –
błąd sterownika klawiatury (bramka A20). Należy wymienić układ 8042 , lub poprawnie podłączyć klawiaturę.

Address Line Short! – błędnie zdekodowany adres

Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache! – pamięć podręczna cache procesora jest uszkodzona

CH-2 Time Error – błąd zegara numer 2

CMOS Battery State Low – bateria podtrzymująca pamięć CMOS wyczerpuje się

CMOS battery failed – zużyła się bateria na płycie głównej

CMOS Checksum Failure/BIOS ROM checksum error – błąd sumy kontrolnej BIOS-u

CMOS System Options Not Set – brak ustawień konfiguracyjnych pamięci CMOS
Diskette Boot Failure – Dyskietka w napędzie A: jest uszkodzona bądź system z innego powodu nie może być poprawnie uruchomiony

DMA Error – błąd sterownika DMA

DMA #X Error – błąd w kanale DMA nr X.

FDD Controller Failure – błąd sterownika napędyu FDD

Fixed Disk 0/Disk 1 Failure – błąd nadrzędnego dysku twardego

Fixed Disk 0/Disk 1 Failure – błąd nadrzędnego dysku twardego

Fixed Disk Controller Failure – BIOS nie może znależc dysku twardego

Floopy disk fail – błąd stacji dyskietek

FDD Controller Failure – błąd dotyczący kontrolera stacji dyskietek

HDD Controller Failure – błąd sterownika dysku twardego

Hard disk install failure – BIOS nie może zainicjować dysku twardego

HDD Controller Failure – BIOS nie może znaleźć dysku twardego

Invalid Boot Diskette – dyskietka znajdująca się w napędzie A: nie pozwala na uruchomienie z niej systemu operacyjnego

I/O Card Parity Error at X – błąd parzystości karty I/O umiejscowiony w X

Memory test fail – błąd podczas testu pamięci RAM

Primary Boot Device Not Found – brak dysku twardego, przez co nie może być uruchomiony system.

PCI IRQ Conflict/Bad PnP Serial ID Checksum – błąd kart rozszerzeń

System Cache error – wyłączona pamięć podręczna procesora

System battery is dead – wyczerpała się bateria, która podtrzymuje pamięć CMOS